Kz RaP ( казактарга к1ру тег1н )

Kz RaP ( казактарга к1ру тег1н )

Бул топта КАЗАКСТАННЫН ен мыкты рэперлер1н1н суреттер, бейнеклиптер жанеде ауендер1н1н жинактары бар. Казак рэп1н котер1п жургендер1 уш1н мына мслерге ерекше курмет ( ASHKZPRO-нын жиг1ттер1не, Baller, Ra1, H1RO [11Block connection], жанеде батыстагы Smerch aka Жакау, Domalak...